מהו מתג בידוד?מה תפקידו של מתג הבידוד?איך לבחור?

מהו מתג בידוד?מה תפקידו של המבודד?איך לבחור?
המתג המבודד שכולם התכוונו אליו היה זה ששער המצ'טה הקטן פתוח.נתק את ספק הכוח המתג ביעילות.תחת מתח גבוה, אסור לטעון את מתג הבידוד.הובלת מתג המשיכה תגרום לחבלה חשמלית בודדת, לכוויות קלות ולפגיעה חמורה בנפש.
המבודד משמש יחד עם מפסק החשמל בלחץ עבודה גבוה.בעת תיקון המסלול, הפעל וכבה תחילה את החשמל כדי להבטיח את שלומם של אנשי התחזוקה.
מתג בידוד ציוד חשמלי, מתג הארקה בודד, מתג הארקה כפול, מתג חיבור אוטובוס בתחנת משנה 11kv.מתג הארקה ניטרלי.
מדידה מדויקת של מתח גבוה מבטאת בבירור שמתג הארקה בודד אומר שכאשר המתג סגור, צד אחד של המסלול מקורקע כדי להבטיח בטיחות.הדבר נכון גם לגבי מתג הארקה כפול.בכל התהליך של כיבוי החשמל, הפס יכול לכבות את החשמל כדי לקבל את הפונקציה של מיתוג כוח, ומתג ההארקה הנייטרלי הוא מתג לעבודה.
פונקציות המפתח של המבודד הן כדלקמן.
1. בעת השלמת התחזוקה של ציוד חשמלי במתח גבוה ונמוך, השתמש במתג בידוד כדי להפריד בין החלקים החשמליים והלא-חשמליים, יצירת נקודת הפסקה מבוססת, המפרידה בין תחזוקת הציוד לכניסת הזרם הגדולה של מערכת אספקת החשמל. , והבטחת תחזוקה בטיחות העובדים וציוד חלוקת החשמל.
2. מתג המבודד והמפסק משתפים פעולה זה עם זה כדי להחליף את הפעולה ולשנות את שיטת הפעולה.
①כאשר המפסק של המודול היוצא של קבוצת יחידות מסוימת נעול מסיבות אחרות, כאשר מפסק המעגל המעקף משמש לפעולות אחרות, ניתן לבחור מתג בידוד ולחבר אותו למעגל הבקרה;
②עבור חיווט סגור למחצה, כאשר קצר חשמלי בסדרה מייצר ברז, ניתן להשתמש במתג בידוד כדי להתיר את הלולאה (אך שימו לב שכל מפסקי החשמל בסדרות אחרות חייבים להיות במצב סגירה מחדש);
③ שיטת חיווט חד מקטע אוטובוס כפול.כאשר מקישים על אחד משני מפסקי ה-busway והמפסק המפולח, ניתן לנתק אותו לפי מתג המבודד.
סיווג מתגי בידוד חשמלי.
משיטת ההפעלה של מתגי בידוד חשמלי, ניתן לחלק את מתגי בידוד ציוד חשמלי למתגים מסתובבים אופקיים, מסתובבים אנכיים, מתגי בידוד ציוד חשמלי אחר.על פי מספר מתגי בידוד חשמלי, ניתן לחלק את מתגי בידוד חשמלי למתגי בידוד חשמלי עמודים בודדים, עמודים בודדים ותלת עמודים.
למעשה, זהו גם מעין מכשיר מיתוג, שניתן לחבר או לנתק ממנו את ספק הכוח המיתוג.רק כמה נקודות מפתח קטנות של מתג הבידוד החשמלי.לדוגמה, כאשר מתג הבידוד החשמלי מחולק לחלקים, יש מרחק מוגדר בבירור בין המפסקים באמצע המפסק, והוא מכיל גם סימן ניתוק משמעותי.כאשר מתג הבידוד החשמלי סגור, מתג הבידוד החשמלי יכול לשאת את כל הזרם בלולאות בקרה רגילות ותופעות חריגות, כגון תקלות קצרות במקרה של תקלות קצרות בתנאים סטנדרטיים מאוד.
בחר את שיטת כיבוי החשמל והסגירה.כשהחשמל כבוי, נתק תחילה את מפסק החשמל ואפשר למעגל החשמל לנתק את העומס.אם אין עומס, נתק את מתג הבידוד.בעת חיווט, בדוק אם מפסק העומס נותק., רק כאשר כל המפסקים בצד העומס נמצאים במצב כבוי, כלומר כאשר מתגי הניתוק סגורים ואין עומס, ניתן לסגור אותו מחדש.לאחר כיבוי מתג הניתוק, ניתן לסגור שוב את המפסק.


זמן פרסום: 25 בדצמבר 2021