תְעוּדָה

אישור MCB

 • תעודת CB של CAB6

 • תעודת CB של CAMH-125、CAMH-125G

 • תעודת CB של DZ47-63S

 • תעודת CE של CAB6

 • תעודת CE של CAMH-125, CAMH-125G

 • תעודת TUV של CAB6

אישור מגע

 • תעודת CB של CC1-09-95

 • תעודת CE של CC1-115-400

 • תעודת CE של CC1-400-800

 • אישור S של CC1-09-95

 • אישור UKCA של CC1-09-95

 • תעודת UKCA של CC1-115-400

 • תעודת UKCA של CC1-400-800

חיווי לד

 • תעודת CE של AD22-22DKS, AD22-22DS

אישור MCCB

 • תעודת CB של CAM1-125

 • תעודת CB של CAM1-250

 • תעודת TUV של CAM1-250

 • תעודת TUV + CE_CAM1-125

אישור ממסר תרמי

 • תעודת CB של CR2-13-3

 • תעודת CE של CR2-13-33

 • תעודת S של CR2-13-33

 • תעודת UKCA של CR2-13-33